پرینت

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت بهای خرید برنج

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسریع در پرداخت بهای خرید برنج شد.

 

دبیر مجمع نمایندگان مازندران در این تذکر با اشاره به طلب بیش از 50 میلیار تومانی تعاونی روستایی مازندران به کشاورزان عزیز مازندران، خواستار تسریع در پرداخت بهای خرید برنج شد

 

تصویر تذکر:

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت بهای خرید برنج