پرینت

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت خرید کلزا

on .

 

نماینده مردم شرق مازندران در تذکری کتبی به وزیر جهادکشاورزی خواستار تسریع در پرداخت خرید کلزای کشاورزان شد.

 

دکتر مقیمی در این تذکر با اشاره به قول بازپرداخت 10 روزه تعاونی روستایی مازندران به کشاورزان عزیز، بیان داشت که بعد از گذشت 25 روز هنوز پرداختی صورت نگرفته است.

 

وی خواستار توجه وزیر محترم به تعهدات مدیران زیرمجموعه شد.

 

تصویر تذکر:

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت خرید کلزا