پرینت

تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر پروازهای عتبات و عالیات

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر راه و شهرسازی، علت تأخیر های مستمر و طولانی پروازهای عتبات و عالیات را متذکر شد

 

دبیر مجمع نمایندگان مازندران در این تذکر با اشاره به سال فرهنگ و گرایش مردم جهت زیارت عتبات و عالیات، بیشترین تأخیر در پروازها را متوجه پروازهای عتبات و عالیات دانست.

 

دکتر مقیمی با اشاره به بالا بودن میانگین سنی زائران عزیز، خواستار حل این مشکل در اسرع وقت شد.

 

تصویر تذکر:

 

تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر پروازهای عتبات و عالیات