پرینت

تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی

on .

احمدعلی مقیمی در تذکری کتبی به وزیر محترم راه و شهرسازی خواستار تسریع در ساخت ندامتگاه شهرستان بهشهر شد.