پرینت

تذکر مجمع نمایندگان مازندران به وزیر کشور در خصوص الحاق بخشی از مارندران به گلستان

on .

 

احمدعلی مقیمی و اعضای مجمع نمایندگان مازندران در تذکری کتبی به وزیر کشور، علت الحاق بخشی از مازندران را به گلستان متذکر شدند.

 

اعضای مجمع نمایندگان مازندران در این تذکر با اشاره به مشخص شدن کانال خزینی به عنوان مرز دو استان موصب سال 1374، الحاق 15 کیلومتر از حوزه استان مازندران به استان گلستان را خلاف قوانین دانستند.

 

 

تصویر تذکر: