پرینت

تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته

on .

 

دکتر مقیمی صبح امروز (4اسفند) در تذکری کتبی خواستار پرداخت هرچه سریعتر مطالبات فرهنگیان عزیز بازنشسته شد.

 

در متن این تذکر دکتر مقیمی بیان داشته که با توجه به نرخ بالای تورم در سالهای اخیـر فرهنگیان عزیزی که چندسالیست بازنشست شده اند، بخشی از مطالباتشان را دریافت نگرده اند که نیازمند تسریع در پرداخت می باشد.

 

دکتر مقیمی در پایان خوساتار تسریع در پرداخت مطالبات ایثارگران، حق التدریس، اضافه کاری و دیگر مطالبات فرهنگیان عزیز شد.

 

تصویر تذکر:

 

تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته