پرینت

تذکر دکتر مقیمی به وزیر دادگستری در خصوص توقف ساخت ندامتگاه بهشهر

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر محترم دادگستری توقف ندامتگاه شهرستان بهشهر را متذکر شد.

 

مقیمی در این تذکر، با اشاره به ظرفیت 60 نفری این ندامتگاه به وزیر دادگستری متذکر شد که در حال حاضر بیش از 500 نفر در ان ندامتگاه نگهداری می شوند و خواستار تسریع در ساخت آن شد.

  

تصویر سؤال:

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر محترم دادگستری توقف ندامتگاه شهرستان بهشهر را متذکر شد.