پرینت

دکتر مقیمی در تذکر به وزیر بهداشت: سلامت و درمان مردم را سیاسی نکنید

on .

 

دکتر مقیمی صبح امروز ( 1 بهمن 92 ) در تذکری کتبی به وزیر محترم بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، سیاسی شدن سلامت و درمان مردم را متذکر شد.

 

دکتر مقیمی به دکتر قاضی زاده هاشمی متذکر شد که درمان مردم را سیاسی نکنید.

 

احمدعلی مقیمی با اشاره به دوران موفقیت مدیریت مرکز بهداشت شهرستان بهشهر و رضایت مردمی از عملکرد وی، تغییر در مدیریت این نهاد سلامتی را سیاسی دانست و خواستار توجه به سلامت و درمان مردم در عمل و بدور از سیاسی کاری شد.

 

تصویر تذکر دکتر مقیمی به دکتر قاضی زاده هاشمی:

 

تذکر دکتر مقیمی به وزیر بهداشت