تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم تخصیص اعتبار جهت بیمارستان امام(ره) 15 ارديبهشت 1392
تذکر دکتر مقیمی به وزیر آموزش و پرورش در خصوص عملکرد ضعیف مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 15 اسفند 1391
تذکر به وزیر صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی در خصوص خرید تضمینی مرکبات 19 آذر 1391
تذکر به رئیس جمهور در خصوص اجرای مصوبات کارگروه ویژه سیل بهشهر 16 آبان 1391
تذکر به وزیر نیرو برای تسریع در ساخت سد گلورد 02 مهر 1391
تذکر دکتر مقیمی به وزیر ورزش و جوانان در خصوص تسریع در ساخت سالن شهید هاشمی نژاد 02 مهر 1391
تذکر به رئیس جمهور در خصوص توقف احداث جاده جنگل ابر 07 تیر 1391
تذکر به رئیس جمهور در خصوص اقدام عاجل برای جلوگیری تعلیق فدراسیون ها 16 خرداد 1391
تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توزیع نامناسب نهاده های کشاورزی 16 خرداد 1391
تذکر به وزیر نیرو 16 خرداد 1391
تذکر به وزیر دادگستری 17 ارديبهشت 1391
تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی 17 ارديبهشت 1391
تذکر به وزیر جهاد کشاورزی 02 شهریور 1390
تذکر به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 23 مرداد 1390
تذکر به وزیر نیرو 28 تیر 1390
تذکر به وزیر نیرو 28 تیر 1390
تذکر به وزیر کشور در خصوص جدایی میانکاله از بهشهر 06 تیر 1390
تذکر به وزیر راه و ترابری 23 آبان 1389
تذکر به وزیر بهداشت 22 آبان 1389
تذکر به وزیر نیرو 18 آبان 1389
تذکر به رئیس جمهور 19 ارديبهشت 1389
تذکر به وزیر جهاد کشاورزی 15 ارديبهشت 1389
تذکر به وزیر بازرگانی 04 اسفند 1387