تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت خرید کلزا 19 تیر 1393
تذکر به رئیس جمهور در خصوص تسهیلات مسکن روستایی 07 تیر 1393
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص عزل و نصب‌های سیاسی 25 خرداد 1393
تذکر دکتر مقیمی به وزیر ارشاد در خصوص رفتار غیر مسئولانه نسبت به زائران عتبات و عالیات 01 خرداد 1393
تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر پروازهای عتبات و عالیات 01 خرداد 1393
تذکر مجمع نمایندگان مازندران به وزیر کشور در خصوص الحاق بخشی از مارندران به گلستان 07 اسفند 1392
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته 04 اسفند 1392
تذکر دکتر مقیمی به وزیر دادگستری در خصوص توقف ساخت ندامتگاه بهشهر 02 اسفند 1392
دکتر مقیمی در تذکر به رئیس جمهور: خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه فراهم نکنید 19 بهمن 1392
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان 14 بهمن 1392
تذکر به وزیر صنعت، معدن، تجارت در خصوص توجه به زیرساختهای شهرک های صنعتی 13 بهمن 1392
تذکر به رئیس جمهور در خصوص استفاده از برنج ایرانی در سبد کالا 12 بهمن 1392
دکتر مقیمی در تذکر به وزیر بهداشت: سلامت و درمان مردم را سیاسی نکنید 01 بهمن 1392
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت حق مرزی 14 آذر 1392
تذکر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص توقف احداث کنارگذر گلوگاه 11 آذر 1392
تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص جاده نکا به نیروگاه 06 آذر 1392
تذکر دکتر مقیمی به وزیر دادگستری در خصوص ندامتگاه بهشهر 05 آذر 1392
تذکر به وزیر بهداشت در خصوص داروخانه خیریه فاطمه الزهرا(س) 06 مرداد 1392
تذکر به وزیر دادگستری در خصوص علت توقف احداث ندامتگاه بهشهر 26 تیر 1392
تذکر به وزیر دادگستری در خصوص علت توقف احداث ندامتگاه بهشهر (2) 26 تیر 1392
تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت توقف احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی(ره) 26 تیر 1392
تذکر به وزیر نیرو بدلیل استفاده از نیروهای غیربومی در منطقه 01 خرداد 1392
تذکر به وزیر دادگستری در خصوص حذف ردیف بودجه ندامتگاه بهشهر 01 خرداد 1392
تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت توقف احداث بیمارستان امام خمینی(ره) 01 خرداد 1392
تذکر به وزیر نیرو برای انتصاب مدیر برق بهشهر 15 ارديبهشت 1392