اطلاعات تماس

سایر اطلاعات

دفاتر ارتباط مردمی:

 

شهرستان آدرس شماره تماس ساعات مراجعه 
بهشهر

خیابان شهید هاشمی نژاد- جنب سه راه گرجی محله 

0152-5230400

0152-5230600

 همه روزه ساعت     16-19:30
نکا

خیابان انقلاب - جنب بانک سپه مرکزی- ساختمان چاپخانه گلستان

0152-5642001

0152-5649713

روزهای زوج ساعت  16-19:30
گلوگاه

خیابان امام خمینی(ره) - نبش چهار راه شهید پهلوان- طبقه فوقانی بیمه معلم

0152-6220404  روزهای فرد         16-19:30

 

فکس: 5230500-0152

شماره پیامک: 3000265333

پست الکترونیکی مدیر سایت:     admin@moghimy.com

ارتباط مستقیم با نماینده:         ahmad@moghimy.com

 


 

ارسال پیشنهاد و یا درد و دل با نماینده:

فرم تماس

قسمتهای ضروری*